F.A.Q

T04 - CARD DOOR SYSTEMS

• Telescopic and Central Door Options
• 70-120 cm options
• 2-3 and 4-panel options
• Strong mechanical construction and electronic equipment
• Framed glass panel options

• Teleskopik ve Merkezi Kap? Seçenekleri
• 70 – 120 cm ebat seçenekleri
• 2 – 3 ve 4 panelli seçenekleri
• Güçlü mekanik konstrüksiyon ve elektronik donan?m
• Çerçeveli cam panel seçenekleri

t04-door-02
t04-door-01
t04-door-03
t04-door-04
t04-door-06
t04-door-05

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• CE approved locking system
• Modular sales and installation support
• Versatile mechanical adjustment capability
• Panel adjustment in three axes
• Key position adjustment
• Spring stiffness adjustment
• Mechanisms position adjustment
• E 120 according to EN 81-58
• EI 30 according to EN 81-58

APPLICATION AREAS
• Residential and buildings

TEKN?K ÖZELL?KLER
• CE Belgeli kilit sistemi
• Modüler sat?? ve montaj deste?i
• Çokyönlü mekanik ayar kabiliyeti
• Üç eksende panel ayar?
• Kilit pozisyon ayar?
• Yay sertlik ayar?
• Mekanizma pozisyon ayar?
• EN 81-58’e göre E 120
• EN 81-58’e göre EI 30

KULLANIM YERLER?
• Konutlar ve binalar

T04 - Landing Door Systems